Nästa generations digitala verktyg för kroniska sjukdomar

Smart digitalisering för bättre vård

Plattformen CRAS är ett intuitivt verktyg för distansmonitorering och stöd inom kroniska sjukdomar. Våra lösningar grundas i forskning och är utvecklade i nära samarbete med specialistsjukvården.

CRAS bidrar till en bättre patientupplevelse, bättre behandlingsresultat och underlättar arbetet för vårdpersonal.

Så fungerar CRAS

Enklare prioritering

Få möjligheten att i realtid följa tillståndet hos dina patienter. Upptäck tidigt vilka sjukdomsförlopp som förvärras och ta kontakt direkt för att undvika komplikationer. Boka in glesare rutinbesök för de patienter som har god sjukdomskontroll och få mer tid till de som behöver dig mest. Med hjälp av prioriteringssystemet i CRAS kan du enkelt använda dina resurser smartare.

Personcentrerat & preventivt

Med CRAS får du och patienten bättre inblick i vad som påverkar patientens sjukdomstillstånd. Det gör det lättare att tillsammans individanpassa både behandlingsplan och motivationsarbete. Som behandlare får du dessutom möjligheten att tidigt sätta in förebyggande åtgärder för att undvika komplikationer.

Nyfiken?

Intresseanmälan CRAS

Forskningen som bygger vår grund

Hur vet vi att våra lösningar verkligen gör skillnad? Tack vare feedback från vårdgivare och patienter tillsammans med forskning kan vi se resultaten av det vi gör. Just nu pågår en studie på vårt verktyg inom förhöjt blodtryck med cirka 1000 patienter hos fler än 30 vårdcentraler. Studien förkortas “PERHIT” och är finansierad av bland annat Familjen Kamprads stiftelse och Hjärt-Lungfonden.

Läs mer om PERHIT
university-of-gothenburg-198-logo 1@2x
Logotyp_Lunds_universitet_(vit) 1@2x
liu-logo 1@2x
ingvar-kamprads-stiftelse_logo@2x
HLF_Stor_logga 1@2x

Ständig utveckling & förbättring

Våra digitala lösningar vidareutvecklas ständigt tillsammans med patienter, vårdgivare, forskningsteam och systemutvecklare. Genom nya vetenskapliga belägg, teknologiska framsteg och användartester kan plattformen CRAS hela tiden förbättras och anpassas till fler sjukdomsgrupper. Nyfiken på hur långt vi kommit inom just ditt sjukdomsområde?
Kontakta oss

Våra sjukdomsområden

Alkoholberoende
Blodtryck
Diabetes
Psykisk ohälsa
Övervikt
Vad säger vårdgivarna?
1/3

“CRAS Alkohol är ett utmärkt hjälpmedel för att säkerställa daglig nykterhet. Individens egna ansvar ökar och det blir dessutom svårare att fuska. Med verktyget minskar också behovet för blodprover vilket spar resurser.”

Gunlög Börjesson
Företagssköterska – Avonova Företagshälsa