CRAS - Digitalt stöd vid behandling av alkoholrelaterat risk- och missbruk.

CRAS Alkohol är en medicinteknisk produkt som används vid behandling vid skadligt bruk av alkohol. CRAS är oberoende av vilken behandlingsmetod som behandlaren väljer, oavsett om det är Kontrollerat Drickande eller Nykterhetskontroll. Möjlighet att enkelt koppla en alkomätare till CRAS-systemet och andra funktioner medger stor flexibilitet till individanpassning.

Eller ring oss på:

08-23 02 22

Positiva beteendeförändringar för långsiktiga resultat

CRAS (Continuous Report And Support) är en digital, medicinteknisk produkt för förstärkt behandling vid skadligt bruk av alkohol. CRAS utgör ett strukturerat komplement och stöd i behandlingen då vi även erbjuder Kontrollerat drickande som en behandlismetod. Vårdgivaren får realtidsinformation om beteendeförändringar avseende dryckesmönster och terapiföljsamhet. Detta gör det möjligt att både individanpassa vårdinsatsen och att agera tidigt vid avvikelse från vårdplanen.

 

För vårdtagaren innebär det en stor frihet att själv i sin egen hemmiljö kunna utföra delar av vården och motiveras till positiva beteendeförändringar för långsiktiga resultat. Dessutom är det en trygghet att veta att vården vet hur det går i realtid och ges möjlighet att agera vid problem.

 

Är du intresserad av CRAS Alkohol?

Eller ring oss på:

08-23 02 22

Ett välutvecklat adminsystem för enkel arbetstsgång

Vårdgivaren får realtidsinformation om beteendeförändringar avseende dryckesmönster och terapiföljsamhet. Det möjliggör individanpassade vårdinsatser samt möjlighet att tidigt agera vid avvikelser från vårdplanen.

 

Behöver du hjälp att komma igång eller har du frågor?

Behöver du hjälp att komma igång eller har du frågor?

Kontakta support

Ett tillförlitligt promillevärde med ett enkelt utandningstest

CRAS kan enkelt kopplas samman med en mobil alkomätare och via blåtand kommunicerar direkt med CRAS-systemet.

 

Är du intresserad av CRAS Alkohol?

 

Eller ring oss på:

08-23 02 22

CRAS utvecklas i samråd
med specialister inom alkoholrehabilitering.

 

Kontakta oss om du är intresserad
av att testa CRAS Alkohol.

Ni tar hand om era klienter –
vi tar hand om er.

Nivå 1 – Administratör & System

Nivå 2 – Vårdgivare i CRAS BackOffice

Nivå 3 – Klienter som använder CRAS-applikationen

Är du intresserad av CRAS Alkohol? Gör en intresseanmälan

Eller ring oss på:

08-23 02 22