Avancerad teknologi – enkelt att använda

Med hjälp av plattformen CRAS inhämtas realtidsdata kontinuerligt och omvandlas till lättöverskådliga analyser. I behandlargränssnittets prioriteringssystem uppmärksammas de patienter som avviker från från förutbestämda gränsvärden. Genom plattformen kan du som behandlare också kommunicera direkt med patienten.

Boka en demo i CRAS

Intuitivt & 
pålitligt system

Som behandlare är vardagen ofta hektisk. Därför är våra system framtagna för enkel och intuitiv användning med hög kvalitet och funktionalitet. Det gör att du kan fokusera mer på patienterna än teknologin.

Har du förslag på hur vi kan förbättra vår plattform?

Boka en demo i CRAS

Ständig utveckling & förbättring

Våra digitala lösningar vidareutvecklas ständigt tillsammans med patienter, vårdgivare, forskningsteam och systemutvecklare. Genom nya vetenskapliga belägg, teknologiska framsteg och användartester kan plattformen CRAS hela tiden förbättras och anpassas till fler sjukdomsgrupper. 


Nyfiken på hur långt vi kommit inom just ditt sjukdomsområde?
Kontakta oss

Våra sjukdomsområden

Alkoholberoende
Blodtryck
Diabetes
Övervikt
Psykisk ohälsa
Vad säger vårdgivarna?
1/3

“CRAS Alkohol är ett utmärkt hjälpmedel för att säkerställa daglig nykterhet. Individens egna ansvar ökar och det blir dessutom svårare att fuska. Med verktyget minskar också behovet för blodprover vilket spar resurser.”

Gunlög Börjesson
Företagssköterska – Avonova Företagshälsa